E lexova dhe e pranoj                 
Ngarko një foto të ID-së